Projekt ma do 30 września 2023 r. dać uczniom z 10 szkół na terenie Metropolii Silesia dostęp do czystego powietrza w klasach. Powietrze wewnątrz budynku wg badań okresowo może być nawet do 100 razy bardziej zanieczyszczone niż to na zewnątrz. Dodatkowo wzrost poziomu CO2 przekłada się bezpośrednio na liczbę absencji w szkole, zdolności uczniów do koncentracji a także blisko 0,5 krotny wzrost ryzyka zakażeniem COVID-19.

Działania podzielono na 4 etapy „Dołącz-Badaj-Testuj-Skaluj”. Cel projektu zostanie osiągnięty dzięki badaniom jakości powietrza, testowaniu rozwiązań poprawiających jego jakość (climathon z wdrożeniem) i kampanii na rzecz jego poprawy (rekomendacje, standardy), prowadzonej we współpracy z partnerem Górnośląsko-Zagłebiowską Metropolią (GZM). W trakcie realizacji działań korzystamy z pełnej metodyki nauki społecznościowej (citizen science), co jest unikalnym podejściem w skali kraju.

W projekcie weźmie udział 500 uczestników (uczniów, nauczycieli, rodziców, innowatorów) z terenu 41 gmin należących do GZM. Działania skierowane do nauczycieli to gotowe scenariusze zajęć, nadzór nad badaniami, w których też będą uczestniczyć rodzice. Uczniowie będą współtworzyć rozwiązania i także brać udział w badaniach oraz analizach wyników. Innowatorzy odpowiadać będą za znalezienie modelowych rozwiązań.

Celem rozwoju instytucjonalnego jest poprawa stabilności finansowej, dzięki uruchomieniu akceleratora miejskiego CityLab. Pozwoli on w długoterminowej perspektywie zbudować stały dochód dla NSM z komercjalizowanych rozwiązań do niego zgłaszanych.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.