Dołącz do serii webinarów poświęconych poprawie jakości powietrza w szkolnych klasach oraz zgłoś się do konkursu, w którym będzie wspólnie pracować nad polepszeniem stanu powietrza w szkołach na terenie Metropolii Górnośląsko-Zagłebiowskiej.

Więcej na informacji na stronie konkursu oraz Facebooku.

Kategorie: blog