Przestrzeń dla partycypacji

Zapraszamy do udziału w projekcie “Przestrzeń dla partycypacji”, którego celem jest wsparcie samorządów lokalnych w prowadzeniu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych przy aktywnym udziale mieszkańców – jeszcze przed przygotowaniem projektu dokumentu. Tak wczesne konsultacje umożliwiają lepsze poznanie oczekiwań i potrzeb mieszkańców oraz dostosowanie do nich propozycji planistycznych, a w konsekwencji zmniejszają ryzyko późniejszych konfliktów.

Kto i kiedy może się zgłosić do projektu?

Do projektu mogą się zgłaszać gminy miejskie, wiejsko-miejskie i wiejskie z terenu całej Polski. Zgłoszenia przyjmowane będą przez formularz on-line. Już teraz zapraszamy do zgłaszania się na na spotkania informacyjno-szkoleniowe na temat projektu, które odbędą się w Poznaniu (2.02) i Warszawie (8.02). Na spotkania można się zgłaszać przez wypełnienie do 26 stycznia włącznie formularza zgłoszeniowego pod tym linkiem: https://goo.gl/erWiQV.

Jakie wsparcie będzie udzielane gminom w ramach projektu

Wsparcie, jakiego będziemy udzielać gminom w ramach projektu obejmuje:

  • wspólne zaplanowanie przebiegu konsultacji dokumentu planistycznego, w tym dobór i udostępnienie bezpłatnych narzędzi pomocnych w prowadzeniu konsultacji (również narzędzi informatycznych),
  • grant na przeprowadzenie konsultacji do wysokości 20 tys. zł,
  • szkolenia, warsztaty i doradztwo ekspertów planowania przestrzennego i partycypacji obywatelskiej na etapie przygotowania i realizacji konsultacji społecznych dla osób bezpośrednio zaangażowanych w proces po stronie gminy,
  • możliwość uczestniczenia w spotkaniach służących wymianie doświadczeń z innymi gminami prowadzącymi podobne konsultacje.

Pozostałe informacje

Realizatorzy: Pracownia Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia” w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacją Napraw Sobie Miasto, Pracownią Zrównoważonego Rozwoju oraz Związkiem Miast Polskich

Czas trwania: maj 2016 – grudzień 2018

Wartość projektu: 1 999 788 zł (w tym 1 685 421,33 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 314 366,67 zł ze środków dotacji celowej budżetu państwa).

partnerzy_zestawienie