Ostatnie miejsca w szkole alarmów smogowych

4 seminaria, 32 godziny dawki nowej wiedzy, 32 wykładowców, 30 uczestników. Zostało jeszcze kilka miejsc dla tych, którym zależy na czystym powietrzu, zdrowiu i życiu mieszkańców. Zejdź z kanapy, bo i ty możesz zostać aktywistą alarmu smogowego.

Śląska Szkoła Lokalnych Alarmów Smogowych to innowacyjny kompleksowy program rozwojowy dla lokalnych aktywistów zainteresowanych działalnością antysmogową. Jest wyjątkową propozycją Katowickiego Alarmu Smogowego i Fundacji Napraw Sobie Miasto skierowaną do osób działających na rzecz rozwoju społecznej oceny lokalnej polityki antysmogowej oraz realizacji działań rzeczniczych w celu wprowadzenia zmiany i doskonalenia, zgodnie z zasadami design thinking, lean management i evidence-based policy.

Celem Szkoły jest rozwijanie kompetencji uczestników, kreowanie silnych, świadomych i kompetentnych aktywistów lokalnych alarmów smogowych. Program ?Śląska Szkoła Lokalnych Alarmów Smogowych? jest skierowany do osób, które działają na rzecz swoich środowisk, dostrzegają w nich potrzeby zmian i angażują innych, by je przeprowadzić. Wiedzą, że aby zmieniać swoje otoczenie, muszą zacząć od zmieniania samych siebie. Chcą się rozwijać jako aktywiści antysmogowi w swoich społecznościach, mają gotowość do pracy nad swoim rozwojem i planowania go. Chcą się zmieniać ? mówi Patryk Białas, Katowicki Alarm Smogowy.

Co otrzymujesz?

Program trwa 4 miesiące. 30 aktywistów lokalnych alarmów smogowych weźmie udział w cyklu czterech seminariów. Będą pracować w małych 10 osobowych zespołach z ekspertami stale współpracującymi z Polskim Alarmem Smogowym. Prowadzący zajęcia będą także opowiadać o formach podjęcia współpracy z najaktywniejszymi organizacjami, w zakresie tematów, które najbardziej będą interesować uczestników warsztatów. W trakcie 4 seminariów uczestnicy zapoznają się ze sposobami ograniczenia emisji zanieczyszczeń z urządzeń grzewczych małej mocy zasilanych paliwami stałymi i różnicami w podejściu do budowania gospodarki niskoemisyjnej i ograniczenia niskiej emisji. Będzie to również okazja do przedyskutowania różnych sposobów angażowania społeczności lokalnej w działania antysmogowe, a także wymiana doświadczeń na temat lokalnych uchwał antysmogowych.

Rekrutacja

Kilkanaście dni temu rozpoczęliśmy 2-etapową rekrutację. Pierwszy obejmować będzie przesłanie zgłoszenia poprzez formularz na stronie internetowej wraz z opisem motywacji do wzięcia udziału w projekcie. Drugi etap to rozmowa w trakcie spotkania warsztatowego, dotycząca kompetencji, zainteresowań i motywacji kandydatów. Lista wybranych uczestników zostanie zamieszczona na stronie internetowej Katowickiego Alarmu Smogowego – powiedział Paweł Wyszomirski, Fundacja Napraw Sobie Miasto.

Finansowanie i partnerzy

Wśród partnerów Śląskiej Szkoły Lokalnych Alarmów Smogowych znajdą się przedstawiciele: Polskiego Alarmu Smogowego, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych – Wyjście Smoga, Gliwickiego Alarmu Smogowego, Raciborskiego Alarmu Smogowego, Rybnickiego Alarmu Smogowego, Zabrzańskiego Alarmu Smogowego, Zagłębiowskiego Alarmu Smogowego, Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Głównego Instytutu Górnictwa, Śląskiego Centrum Chorób Serca, Fundacji Rzecz Społeczna, stowarzyszenia BoMiasto, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum.

Projekt finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Więcej informacji

  • Formularz rejestracyjny: tutaj
  • Kontakt: Patryk Białas, Katowicki Alarm Smogowy, tel. 606739037, patryk.bialas@naprawsobiemiasto.eu